جزئیات خبر
3خرداد 1397

08:49 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

انجام بیمه به عنوان هزینه سرفصل تولید قرار گیرد/کشاورز برای تحویل کلزا نباید معطل بماند

انجام بیمه به عنوان هزینه سرفصل تولید  قرار گیرد/کشاورز برای تحویل کلزا نباید معطل بماند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید