جزئیات خبر
3خرداد 1397

13:46 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران

 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز افتخارآفرین فتح خرمشهر در سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید