جزئیات خبر
8خرداد 1397

13:37 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور

  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور
  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور
  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور
  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور
  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور
  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور
  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور
  • برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید