جزئیات خبر
8خرداد 1397

14:24 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس و معاونین سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید