جزئیات خبر
10خرداد 1397

07:54 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

قرارداد کشت سویا در بیش از 500 هکتار از زمینهای زراعی گلوگاه

قرارداد کشت سویا در بیش از 500 هکتار از زمینهای زراعی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید