جزئیات خبر
13خرداد 1397

14:39 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

حضور مهندس حیدرپور رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در برنامه تلفنی سامانه سامد و جوابگویی به تماس های دریافتی

  • حضور مهندس حیدرپور رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در برنامه تلفنی سامانه سامد و جوابگویی به تماس های دریافتی
  • حضور مهندس حیدرپور رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در برنامه تلفنی سامانه سامد و جوابگویی به تماس های دریافتی
  • حضور مهندس حیدرپور رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در برنامه تلفنی سامانه سامد و جوابگویی به تماس های دریافتی
  • حضور مهندس حیدرپور رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در برنامه تلفنی سامانه سامد و جوابگویی به تماس های دریافتی
  • حضور مهندس حیدرپور رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در برنامه تلفنی سامانه سامد و جوابگویی به تماس های دریافتی
  • حضور مهندس حیدرپور رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در برنامه تلفنی سامانه سامد و جوابگویی به تماس های دریافتی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید