جزئیات خبر
20خرداد 1397

10:19 - مسئول روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بابل خبرداد.

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیر جهاد کشاورزی بابل و کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگی شرکت ارغوان آدینه عرضه کننده تراکتور LS /تصاویر

  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیر جهاد کشاورزی بابل و کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگی شرکت ارغوان آدینه عرضه کننده تراکتور LS /تصاویر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیر جهاد کشاورزی بابل و کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگی شرکت ارغوان آدینه عرضه کننده تراکتور LS /تصاویر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیر جهاد کشاورزی بابل و کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگی شرکت ارغوان آدینه عرضه کننده تراکتور LS /تصاویر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیر جهاد کشاورزی بابل و کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگی شرکت ارغوان آدینه عرضه کننده تراکتور LS /تصاویر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیر جهاد کشاورزی بابل و کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگی شرکت ارغوان آدینه عرضه کننده تراکتور LS /تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید