جزئیات خبر
20خرداد 1397

14:34 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران

 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری مراسم ترحیم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی نوریان در سازمان جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید