جزئیات خبر
22خرداد 1397

16:41 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه

 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه
 • نشست مطبوعاتی رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اصحاب رسانه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید