جزئیات خبر
27خرداد 1397

10:00 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

گرد همایی پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ، ادارات وابسته و پیوسته در تجلیل از همکاران بازنشسته در هفته جهاد کشاورزی

  • گرد همایی پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ، ادارات وابسته و پیوسته در تجلیل از همکاران بازنشسته در هفته جهاد کشاورزی
  • گرد همایی پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ، ادارات وابسته و پیوسته در تجلیل از همکاران بازنشسته در هفته جهاد کشاورزی
  • گرد همایی پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ، ادارات وابسته و پیوسته در تجلیل از همکاران بازنشسته در هفته جهاد کشاورزی
  • گرد همایی پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ، ادارات وابسته و پیوسته در تجلیل از همکاران بازنشسته در هفته جهاد کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید