جزئیات خبر
30خرداد 1397

09:29 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد

  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • افتتاح دو پروژه عمرانی بخش کشاورزی در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید