جزئیات خبر
4تیر 1397

11:44 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان

  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان
  • پایگاه انتقال خون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی مازندران و اهداء خون از سوی همکاران این سازمان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید