جزئیات خبر
5تیر 1397

09:11 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد

  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 37 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید