جزئیات خبر
5تیر 1397

12:26 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

  • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

دیدگاه خود را بیان کن




متن بالا را در زیر وارد کنید