جزئیات خبر
7تیر 1397

08:50 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبر داد:

مبارزه بیولوژیک زنبور ترکوگراما علیه آفت کرم ساقه خوار در 2700 هکتار از شالیزاری های شهرستان آمل

  • مبارزه بیولوژیک زنبور ترکوگراما علیه آفت کرم ساقه خوار در 2700 هکتار از شالیزاری های شهرستان آمل
  • مبارزه بیولوژیک زنبور ترکوگراما علیه آفت کرم ساقه خوار در 2700 هکتار از شالیزاری های شهرستان آمل
  • مبارزه بیولوژیک زنبور ترکوگراما علیه آفت کرم ساقه خوار در 2700 هکتار از شالیزاری های شهرستان آمل
  • مبارزه بیولوژیک زنبور ترکوگراما علیه آفت کرم ساقه خوار در 2700 هکتار از شالیزاری های شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید