جزئیات خبر
10تیر 1397

13:27 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • معارفه سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید