جزئیات خبر
14تیر 1397

11:54 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • برگزاری جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید