جزئیات خبر
14تیر 1397

17:51 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

با دانش و تکنولوژی جدید در کشاورزی ورود پیدا می کنیم

با دانش و تکنولوژی جدید در کشاورزی ورود پیدا می کنیم

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید