جزئیات خبر
16تیر 1397

09:55 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اجرای یک مورد تبصره 2 ماده 10 دیوارکشی غیر مجاز در گلوگاه

اجرای یک مورد تبصره 2 ماده 10 دیوارکشی غیر مجاز در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید