جزئیات خبر
16تیر 1397

11:40 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی فنی و تخصصی احداث باغ دیم با استفاده از استحصال آب باران

  • برگزاری کارگاه آموزشی فنی و تخصصی احداث باغ دیم با استفاده از استحصال آب باران
  • برگزاری کارگاه آموزشی فنی و تخصصی احداث باغ دیم با استفاده از استحصال آب باران
  • برگزاری کارگاه آموزشی فنی و تخصصی احداث باغ دیم با استفاده از استحصال آب باران
  • برگزاری کارگاه آموزشی فنی و تخصصی احداث باغ دیم با استفاده از استحصال آب باران
  • برگزاری کارگاه آموزشی فنی و تخصصی احداث باغ دیم با استفاده از استحصال آب باران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید