جزئیات خبر
16تیر 1397

13:22 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

دیدار رییس سازمان دامپرشکی کشور، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران و مدیر بازرسی سازمان دامپزشکی کشور با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

  • دیدار رییس سازمان دامپرشکی کشور، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران و مدیر بازرسی سازمان دامپزشکی کشور با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار رییس سازمان دامپرشکی کشور، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران و مدیر بازرسی سازمان دامپزشکی کشور با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار رییس سازمان دامپرشکی کشور، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران و مدیر بازرسی سازمان دامپزشکی کشور با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید