جزئیات خبر
17تیر 1397

16:53 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی

  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی
  • برگزاری جلسه شمیم جهادی و تشکل های جهادی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید