جزئیات خبر
20تیر 1397

10:08 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

جاده بین مزارع چهار روستای گلوگاه شن ریزی شد

جاده بین مزارع چهار روستای گلوگاه شن ریزی شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید