جزئیات خبر
21تیر 1397

08:48 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

شن ریزی جاده بین مزارع در چهار روستای گلوگاه

شن ریزی جاده بین مزارع در چهار روستای گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید