جزئیات خبر
21تیر 1397

11:35 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری پنجمین جلسه میز خدمت مشترک سازمان جهادکشاورزی مازندران با بانکهای عامل استان

  • برگزاری پنجمین جلسه میز خدمت مشترک سازمان جهادکشاورزی مازندران با بانکهای عامل استان
  • برگزاری پنجمین جلسه میز خدمت مشترک سازمان جهادکشاورزی مازندران با بانکهای عامل استان
  • برگزاری پنجمین جلسه میز خدمت مشترک سازمان جهادکشاورزی مازندران با بانکهای عامل استان
  • برگزاری پنجمین جلسه میز خدمت مشترک سازمان جهادکشاورزی مازندران با بانکهای عامل استان
  • برگزاری پنجمین جلسه میز خدمت مشترک سازمان جهادکشاورزی مازندران با بانکهای عامل استان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید