جزئیات خبر
24تیر 1397

10:29 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اجرای آبیاری کم فشار در 28 هکتار از اراضی گلوگاه

اجرای آبیاری کم فشار در 28 هکتار از اراضی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید