جزئیات خبر
24تیر 1397

12:12 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
  • برگزاری دومین جلسه پدافند غیرعامل در سال 97 در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید