جزئیات خبر
25تیر 1397

11:16 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

بازدید معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی و هیأت همراه از پروژه های مرتبط با دام و طیور شهرستان عباس آباد

  • بازدید معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی و هیأت همراه از پروژه های مرتبط با دام و طیور شهرستان عباس آباد
  • بازدید معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی و هیأت همراه از پروژه های مرتبط با دام و طیور شهرستان عباس آباد
  • بازدید معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی و هیأت همراه از پروژه های مرتبط با دام و طیور شهرستان عباس آباد
  • بازدید معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی و هیأت همراه از پروژه های مرتبط با دام و طیور شهرستان عباس آباد
  • بازدید معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی و هیأت همراه از پروژه های مرتبط با دام و طیور شهرستان عباس آباد
  • بازدید معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی و هیأت همراه از پروژه های مرتبط با دام و طیور شهرستان عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید