جزئیات خبر
26تیر 1397

10:39 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید