جزئیات خبر
30تیر 1397

08:33 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

بررسی 29 فقره پرونده تقویم اراضی کشاورزی در گلوگاه

بررسی 29 فقره پرونده تقویم اراضی کشاورزی در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید