جزئیات خبر
1مرداد 1397

08:01 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

تجهیز 5/5 هکتار از اراضی باغی عباس آباد به سیستم آبیاری تحت فشار

تجهیز 5/5 هکتار از اراضی باغی عباس آباد به سیستم آبیاری تحت فشار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید