جزئیات خبر
9مرداد 1397

11:30 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد

  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد
  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد
  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد
  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد
  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد
  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد
  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد
  • اولین برداشت برنج در شالیزارهای عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید