جزئیات خبر
11مرداد 1397

11:44 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری ششمین جلسه میز خدمت در سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید