جزئیات خبر
15مرداد 1397

07:52 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

بازدید کارشناسان مدیریت و باغبانی سازمان و مرکز تحقیقات استان از گلوگاه

بازدید کارشناسان مدیریت و باغبانی سازمان و مرکز تحقیقات استان از گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید