جزئیات خبر
15مرداد 1397

11:31 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد

  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد
  • برگزاری 9 مورد کلاس آموزشی شناخت بیماری تب کریمه کنگو در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید