جزئیات خبر
16مرداد 1397

08:16 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در دیدار با شهیدی فر/ بوداغی مهمان سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در دیدار با شهیدی فر/ بوداغی مهمان سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در دیدار با شهیدی فر/ بوداغی مهمان سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در دیدار با شهیدی فر/ بوداغی مهمان سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در دیدار با شهیدی فر/ بوداغی مهمان سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید