جزئیات خبر
18مرداد 1397

08:15 - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر تاکید کرد:

لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک

  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک
  • لزوم خاک ورزی حفاظتی برای حفظ و افزایش کیفیت خاک

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید