جزئیات خبر
18مرداد 1397

10:40 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار با رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار با رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار با رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار با رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار با رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار با رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید