جزئیات خبر
21مرداد 1397

12:06 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1

  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 1

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید