جزئیات خبر
21مرداد 1397

12:19 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2

  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/ 2

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید