جزئیات خبر
21مرداد 1397

12:26 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4

 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4
 • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/4

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید