جزئیات خبر
21مرداد 1397

12:31 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/5

  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/5
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/5
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/5
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/5
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/5
  • بازدید وزیر محترم جهادکشاورزی از پروژه های بخش کشاورزی مازندران/5

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید