جزئیات خبر
22مرداد 1397

08:13 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

بیست و سوم مردادماه ، آغاز به کار پنجمین جشنواره مرغوبترین انجیر ایران - گلوگاه

بیست و سوم مردادماه ، آغاز به کار پنجمین جشنواره مرغوبترین انجیر ایران - گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید