جزئیات خبر
28مرداد 1397

08:20 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

خسارت خشکسالی به 229 هکتار از محصولات زراعی بهاره گلوگاه

خسارت خشکسالی به 229 هکتار از محصولات زراعی بهاره گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید