جزئیات خبر
6شهریور 1397

16:21 - در پنجمین روز از هفته دولت؛

79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد

 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد
 • 79 پروژه بخش کشاورزی مازندران همزمان افتتاح شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید