جزئیات خبر
6شهریور 1397

16:29 - در پنجمین روز از هفته دولت؛

افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد

  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد
  • افتتاح و بهره برداری از کارخانه شالیکوبی مدرن در سرخرود محمودآباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید