جزئیات خبر
7شهریور 1397

13:10 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران

  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جشن بزرگ ولایت در سازمان جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید