جزئیات خبر
11شهریور 1397

11:24 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

  • دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • دیدار هیئت روسی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید