جزئیات خبر
11شهریور 1397

11:57 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE

  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE
  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE
  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE
  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE
  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE
  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE
  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE
  • برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی استاندارد - LNSIE

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید