جزئیات خبر
13شهریور 1397

13:35 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده

 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده
 • ملاقات حضوری رییس، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم/ 70 نفر ملاقات شونده

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید